HUB USB 4 CỔNG SSK SHU 017

150.000 

* Chuyển một cổng USB duy nhất thành 4 cổng USB 2.0

* Kết nối lên đến 4 thiết bị USB 1.1 và 2.0 để máy tính của bạn cùng một lúc

* Chuyển dữ liệu ở tốc độ lên đến 480Mbps

* Cài đặt các plug-and-play một cách dễ dàng không cần phần mềm

150000

HUB USB 4 CỔNG SSK SHU 017

Trong kho