230.000 
310.000 

Linh kiện

DDR4 4GB/2666

370.000 
380.000 
400.000 
420.000 

Linh kiện

Vali Kéo Minion

450.000 
485.000 
530.000 
570.000